Psychoterapia par/ małżeńska

Terapia par/małżeńska jest formą pomocy, w której biorą udział partnerzy/małżonkowie. Polega ona na rozmowie o trudnościach, oczekiwaniach oraz o zmianie. Do osiągania celów terapeutycznych potrzebne są współpraca i zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w terapii.

Czas trwania terapii:

60 minut / raz w tygodniu

 

Cena:

120 zł

 

Informacje szczegółowe:

Sesje odbywają się – w zależności od indywidualnych ustaleń – raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.


Zadzwoń
Adres