Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna odbywa się podczas regularnych spotkań, nazywanych sesjami terapeutycznymi. To praca, której punktem wyjścia są doświadczenia życiowe pacjenta i cierpienie, mające istotny wpływ na jego życie. Celem terapii jest poznanie siebie oraz zmiana funkcjonowania w różnych płaszczyznach życia. Praca terapeutyczna kończy się w momencie, gdy terapeuta i pacjent uznają, że założone na początku terapii cele zostały osiągnięte.

Czas trwania terapii indywidualnej:

50 minut.

Cena:

100 zł


Zadzwoń
Adres