Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa, ze względu na uniwersalny charakter, proponowana jest osobom z bardzo zróżnicowanymi trudnościami. Grupa terapeutyczna staje się miejscem, w którym poznajemy siebie, innych członków grupy i nasze interakcje z nimi. Udział w tej formie terapii umożliwia uświadomienie sobie swojego wzorca wchodzenia w relacje z ludźmi, sposobów budowania z nimi więzi oraz trudności, które są przeszkodą w ich tworzeniu. Dzięki temu, że członkowie grupy mogą obserwować siebie, nie tylko przez interakcje z terapeutami, lecz co istotniejsze, dzięki temu, co i jak mówią pozostali uczestnicy, mają możliwość poszerzenia i pogłębienia samoświadomości, zwiększenia odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i rozwoju.

Czas trwania terapii:

120 minut / raz w tygodniu

Cena:

200 zł

Informacje szczegółowe:

Psychoterapia grupowa dla dorosłych jest prowadzona pod postacią grupy terapeutyczno-rozwojowej. Grupa terapeutyczna może liczyć maksymalnie 8-10 osób. Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, służącymi diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia terapii grupowej.


Zadzwoń
Adres