O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Zajmuję się psychoterapią indywidualną – dorosłych i młodzieży oraz grupową, a także terapią par. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę w trakcie szkoleń, kursów i konferencji naukowych.

Oprócz studiów psychologicznych ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii, prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Mam kilkuletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Pracując z dziećmi i młodzieżą, a także z ich rodzicami i opiekunami, w placówkach oświatowych, szkołach podstawowych i przedszkolu, zdobywałam doświadczenie zawodowe jako psycholog szkolny i przedszkolny.

Obecnie pracuję w Opolskim Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, gdzie w Poradni Zdrowia Psychicznego zajmuję się psychoterapią indywidualną, pracując z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, natomiast w Ośrodku Opiekuńczo-Leczniczym i Ośrodku Rehabilitacji otaczam opieką psychologiczną pacjentów znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych oraz ich rodzinę.

Jako psychoterapeuta w relacji z pacjentem opieram się na dobrym porozumieniu, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Prowadząc dialog terapeutyczny, dążę do tego, aby w komfortowych warunkach pacjent mógł uświadomić sobie swoje emocje i mechanizmy nim kierujące, z uwzględnieniem jego gotowości do zmian i czasu, jaki do tej zmiany jest niezbędny.
Moja praca podlega stałej superwizji u uznanych specjalistów.


Zadzwoń
Adres