Konsultacja psychologiczna

Konsultacje psychologiczne zwykle są spotkaniami wprowadzającymi w dalszy kontakt pomocowy. Służą zorientowaniu się w sytuacji życiowej osoby i jej trudnościach, mają na celu rozpoznanie problemu, a także ustalenie wstępnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej.

Konsultacje są kierowane między innymi do osób, które podjęły decyzję o rozpoczęciu psychoterapii w jednej z proponowanych jej form (indywidualnej, par/małżeńskiej, grupowej) albo dopiero się nad tym zastanawiają, a mają pytania czy wątpliwości. Podczas konsultacji rozmawiamy o psychoterapii, o tym, czym ona jest, dla kogo jest przeznaczona, jak przebiega. Określamy warunki i zasady uczestnictwa w psychoterapii.

Konsultacje psychologiczne służą również nazwaniu i zdefiniowaniu trudności wychowawczych czy udzieleniu wsparcia i pomocy osobom o niesprecyzowanych oczekiwaniach, ale szukającym pomocy psychologicznej.

Czas trwania terapii:

50 minut / raz w tygodniu

Cena:

100 zł

Informacje szczegółowe:

Konsultacje psychologiczne obejmują zwykle dwa lub trzy spotkania. W konsultacji może uczestniczyć jedna osoba, para (małżeństwo) lub rodzina (rodzice i dziecko).


Zadzwoń
Adres