Psychoterapia rodziny

Psychoterapia rodziny to forma terapii, w której uczestniczy zazwyczaj cała rodzina. Terapeuta w sposób neutralny i obiektywny towarzyszy rodzinie w procesie wzajemnego zrozumienia natury i źródła problemu, a także daje przestrzeń na wspólne poszukanie możliwych rozwiązań.

Czas trwania terapii:

50 minut

 

Cena:

130 zł

 


Zadzwoń
Adres