Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej, udzielanej osobie w szczególnym rodzaju stresu, rozwijającego się w konsekwencji wystąpienia wydarzeń życiowych, takich jak strata bliskich/żałoba, trauma, utrata zdrowia, choroba, przeżycie zdrady, rozstanie/rozwód.

Czas trwania terapii:

50 minut / raz w tygodniu

Cena:

100 zł

Informacje szczegółowe:

Interwencja kryzysowa to forma pomocy obejmująca kilka spotkań.


Zadzwoń
Adres