PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna odbywa się podczas regularnych spotkań, nazywanych sesjami terapeutycznymi. To praca, której punktem wyjścia są doświadczenia życiowe pacjenta i cierpienie, mające istotny wpływ na jego życie.

CZYTAJ WIĘCEJ

PSYCHOTERAPIA PAR / MAŁŻEŃSKA

Terapia par/małżeńska jest formą pomocy, w której biorą udział partnerzy/małżonkowie. Polega ona na rozmowie o trudnościach, oczekiwaniach oraz o zmianie. Do osiągania celów terapeutycznych potrzebne są współpraca i ...

CZYTAJ WIĘCEJ

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Terapia młodzieży jest jedną z form pomocy nastoletnim pacjentom, którzy w okresie dojrzewania doświadczają wielu przemian rozwojowych (tożsamości, hierarchii wartości, norm oraz ważnych decyzji życiowych).

CZYTAJ WIĘCEJ

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa, ze względu na uniwersalny charakter, proponowana jest osobom z bardzo zróżnicowanymi trudnościami. Grupa terapeutyczna staje się miejscem, w którym poznajemy siebie, innych członków grupy i nasze interakcje z nimi.

CZYTAJ WIĘCEJ

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacje psychologiczne zwykle są spotkaniami wprowadzającymi w dalszy kontakt pomocowy. Służą zorientowaniu się w sytuacji życiowej osoby i jej trudnościach, mają na celu rozpoznanie problemu, a także ustalenie wstępnej diagnozy oraz...

CZYTAJ WIĘCEJ

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej, udzielanej osobie w szczególnym rodzaju stresu, rozwijającego się w konsekwencji wystąpienia wydarzeń życiowych, takich jak strata bliskich/żałoba, trauma...

CZYTAJ WIĘCEJ

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Dokłada procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Diagnoza psychologiczna to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań.

CZYTAJ WIĘCEJ

PSYCHOTERAPIA RODZINY

Terapii, w której uczestniczy zazwyczaj cała rodzina. Terapeuta w sposób neutralny i obiektywny towarzyszy rodzinie w procesie wzajemnego zrozumienia natury i źródła problemu, a także daje przestrzeń na wspólne poszukanie możliwych rozwiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ


Zadzwoń
Adres